OVJERA DOKUMENATA

Usluga sudskog tumača podrazumijeva prevod i ovjeru prevedenog dokumenta pečatom, potpisom i štambiljem sudskog tumača. Ovjerom, sudski tumač garantuje istovjetnost prevoda sa originalom koji kao takav ima pravnu valjanost.

Informacije koje se dostavljaju sudskom tumaču povjerljive su.

Dokumenta koja sudski tumač najčešće ovjerava su:

  • lična dokumenta, izvodi;
  • diplome, svjedočanstva, prepisi ocjena;
  • apostili, dokumenta za registraciju preduzeća;
  • ugovori;
  • uvjerenja, potvrde;
  • rješenja, odluke;
  • tužbe, presude;
  • licence, punomoćja;
  • računi, fakture;
  • sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u zemlji i inostranstvu.