NAČIN PORUČIVANJA

Da biste dobili ovjereni prevod, potrebno je da pošaljete predmetni dokument/tekst na način koji Vama odgovara: putem e-maila, Viber aplikacije, ili tekst možete donijeti na navedenu adresu.

Nakon dostavljanja dokumenta/teksta, vrši se procjena i u kratkom roku dobijate informaciju o cijeni.

Po pravilu, ovjeren prevod dobijate dan nakon dostavljanja teksta, međutim, u slučaju hitnih prevoda ili obimnijih tekstova, vrijeme, tj.dan dostavljanja prevedenog teksta, dogovara se.