SUDSKI TUMAČ

Rodjena sam na Cetinju 1980.godine. Diplomirala sam na Odsjeku za engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. U stranim agencijama u Crnoj Gori (European Agency for Reconstruction, USAID), počela sam da radim još kao student, te tako rano stekla iskustvo u usmenom i pismenom prevođenju. Prevođenjem se sada bavim više od 10 godina.

Za tumača za engleski jezik postavljena sam Rješenjem ministra pravde Crne Gore, br. 03-2161/14 od 13.3.2014. godine, kao i Rješenjem br. 03-745-1264/17-1 od 18.04.2017.godine.

U svom prevodilačkom radu težim perfekciji i konstantno se trudim da usavršim svoje znanje. Kvalitet prevoda je prioritet ali smatram da forma ne smije da zaostaje za sadržinom.

Za bilo koju informaciju na temu koja je predmet ovog sajta, slobodno me kontaktirajte.

Hvala na posjeti!